Zobrazená 14 položka z 4 položiek (Počet stránok: 1)
Číslo výzvy Program Podávanie žiadosti o dotáciu od - do Obdobie platnosti výzvy od - do Termín podania ZS
PODPORA/D/2021 PODPORA mládežníckych organizácií 01.02.2021 16:00 - 02.03.2021 14:30 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
HLAS/D/2021 HLAS mladých 01.02.2021 16:00 - 02.03.2021 14:30 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
SLUŽBY/2/D/2021 SLUŽBY pre mladých 01.02.2021 16:00 - 02.03.2021 14:30 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022
SLUŽBY/1/D/2021 SLUŽBY pre mladých 01.02.2021 16:00 - 02.03.2021 14:30 01.01.2021 - 31.12.2021 31.01.2022